Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Một số nhà sản xuất Hàn Quốc có kế hoạch bảo dưỡng nhà máy PE

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/08/2016 (04:39)
Theo nguồn tin thị trường, Hanwha Total của Hàn Quốc đang lên kế hoạch đóng cửa nhà máy LDPE và HDPE trong giai đoạn tháng Chín – tháng Mười để bảo dưỡng. Nhà máy HDPE của công ty có công suaats175,000 tấn/năm tại Daesan đang được dự kiến sẽ dừng hoạt động vào ngày 25 tháng Chín trong khoảng một tuần, trong khi đó, nhà máy LDPE với công suất 165,000 tấn/năm sẽ được đóng cửa vào ngày 26 tháng Mười.

Hanwha Chemical sẽ dừng sản xuất LDPE và LLDPE để bảo dưỡng trong giai đoạn tháng Mười – tháng Mười Một. Nhà máy LDPE với công suất 120,000 tấn/năm sẽ được đóng cửa vào tháng Mười trong khi nhà máy LLDPE sẽ dừng hoạt động vào tháng Mười Một. Cả hai dây chuyền này được dự báo sẽ dừng hoạt động trong khoảng hai tuần.

Trong khi đó, LG Chemical sẽ đóng cửa nhà máy LDPE với công suất 170,000 tấn tại Yeosu để bảo dưỡng vào ngày 20 tháng Mười. Hoạt động này được dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày. Nguồn tin cho biết thểm rằng trong giai đoạn bảo dưỡng này, nhà máy HDPE với công suất 300,000 tấn của công ty tại cùng địa điểm và nhà máy LDPE, LLDPE, HDPE với công suất lần lượt là 150,000 tấn/năm; 300,000 tấn/năm; 150,000 tấn/năm tại Daesan sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập