Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Maoming Petrochemical Trung Quốc khởi động nhà máy PP mới

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/08/2014 (03:54)
Maoming Petrochemical Trung Quốc đã bắt đầu khởi động nhà máy PP mới tại tỉnh Quảng Đông vào ngày 8 tháng 8, theo thông tin thị trường.

Nhà máy náy có thể sản xuất 200,000 tấn hàng PP/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập