Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Maoming của Trung Quốc khởi động lại đơn vị HDPE của mình

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/01/2016 (03:34)
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Hóa dầu Maoming của Trung Quốc, một công ty con của Sinopec, khởi động lại đơn vị HDPE tại thành phố Maoming, tỉnh Quảng Đông vào ngày 18 tháng Một. Đơn vị đã được đóng cửa vào 09 tháng Một do một trục trặc kỹ thuật.

Hóa dầu Maoming có thể sản xuất 1 triệu tấn ethylene/năm và 930.000 tấn PE/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập