Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Mitsubishi Chemical chạy nhà máy PTA với 100% công suất

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/11/2016 (04:38)
Theo nguồn tin thị trường, Mitsubishi Chemical đang vận hành nhà máy PTA ở mức tối đa công suất 600,000 tấn/năm tại Ninh Ba, thuộc miền Đông Trung Quốc sau khi được khởi động lại vào ngày 22 tháng Mười.

Nhà máy PTA được đóng cửa vào đầu tháng Bảy do sự cố kĩ thuật và sau đó hoạt động trở lại vào đầu tháng Chín chỉ trong hai tuần trước khi tiếp tục đóng cửa vào tháng Mười.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập