Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Mitsubishi có kế hoạch đóng cửa nhà máy PTA số 1 để bảo dưỡng

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/11/2016 (06:20)
Theo nguồn tin thị trường, Tập Đoàn Mitsubishi Chemical đang có kế hoạch đóng cửa nhà máy PTA số 1 tại Haldia, West Bengal Ấn Độ vào cuối tháng Mười để bảo dưỡng trong khoảng hai đến ba tuần.

Nhà máy có công suất 470,000 tấn PTA/năm.

Hai nhà máy PTA của công ty ở cùng địa điểm có tổng công suất là 1.27 triệu tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập