Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Người mua: Nhà sản xuất Indonesia nâng giá PE

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/12/2016 (05:05)
Một người mua tại Indonesia cho biết một nhà sản xuất trong nước đã tăng giá chào PE trong nước vào hôm nay so với mức giá cuối tháng Mười Một.

Nhà sản xuất này tăng IDR500,000/tấn (USD37/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR400,000/tấn (USD30/tấn) đối với HDPE film và IDR200,000/tấn (USD15/tấn) đối với LLDPE c4 đúc quay và HDPE injection và IDR100,000/tấn (USD7/tấn) đối với HDPE đúc thổi trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.

Theo người mua, mức giá hiện nay của nhà sản xuất này là IDR17,700,000/tấn (USD1307/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR17,600,000/tấn (USD1300/tấn) đối với LLDPE c4 đúc quay, IDR17,100,000/tấn (USD1263/tấn) đối với HDPE injection, IDR16,600,000/tấn (USD1226/tấn) đối với HDPE film và IDR16,900,000/tấn (USD1248/tấn) đối với HDPE đúc thổi, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập