Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Người mua: giá PP nội địa tiếp tục tăng tại Indonesia

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/05/2014 (05:50)
Một số doanh nghiệp tại Indonesia báo cáo nhận giá chào cao hơn cho dòng hàng PP nội địa đầu tuần này. Các yếu tố chính hỗ trợ xu hướng gia tăng này bao gồm nguồn cung thấp và nhu cầu mua tốt hơn trước ngày lễ Ramadan.

Một doanh nghiệp sản xuất bao bì nói họ nhận giá chào cho hàng raffia từ một nhà sản xuất nội địa tăng $20/tấn lên $1700/tấn FD, cơ sở tiền mặt “Chúng tôi thấy giá nội địa hiện cao hơn rất nhiều sau khi nhà cung cấp nâng giá lên và chúng tôi sẽ mua hàng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong tháng này. Nguồn cung thấp trong khi nhu cầu cho sản phẩm cuối của chúng tôi đã phục hồi trước ngày lễ Ramadan.”

Trong khi đó, một doanh nghiệp trong ngành đóng gói báo cáo nhận giá chào từ một nhà sản xuất nội địa tăng $20/tấn cho dòng hàng raffia, injection và coating nhưng cho biết thêm rằng nhà cung cấp giữ giá BOPP ổn định “Nhu cầu mua cho sản phẩm cuối của chúng tôi đã cải thiện trong thời gian này, nhưng doanh thu của chúng tôi rất thấp do giá đầu vào cao và khấu hao tỷ giá ngoại tệ. Nhà cung cấp của chúng tôi không có nhiều hàng và đã thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ trì hoàn giao đơn hàng hợp đồng khoảng 1 tuần.” Doanh nghiệp này nhận mức giá mới ở mức $1700/tấn cho hàng raffia và $1710/tấn cho injection, FD Indonesia.

Mức giá cho hàng PP-homo injection và raffia nội địa hiện đang được báo cáo trong khoảng $1690-1710/tấn, FD Indoesia, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập