Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Người mua: giá PVC nội địa cho tháng 6 tăng cao tại Thái Lan

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/06/2014 (04:08)
Một doanh nghiệp sản xuất ống nhựa tại Thái Lan báo cáo nhận giá tháng 6 cho PVC từ hai nhà sản xuất nội địa ở mức cao hơn tháng trước.

Doanh nghiệp này cho biết “Chúng tôi nhận mức giá mới từ hai nhà sản xuất nội địa ở mức tăng cao hơn so với tháng trước. Một nhà sản xuất nâng giá lên THB1000/tấn ($31/tấn) đạt THB36000/tấn ($1101/tấn) và một nhà sản xuất khác nâng giá lên THB2000/tấn ($61/tấn) đạt THB37000/tấn ($1131/tấn), FD Thái Lan, cơ sở tiền mặt. Giá PVC hiện quá cao và chúng tôi không thể nâng giá sản phẩm cuối lên được do nhu cầu mua từ ngành xây dựng tại Thái Lan còn kém. Chúng tôi cho rằng mức giá sẽ giảm trong chu kỳ ngắn hạn do sắp vào mùa mưa.”
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập