Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Người mua: nhà sản xuất Indonesia tăng giá chào PE

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/11/2016 (06:45)
Một người mua tại Indonesia cho biết một nhà sản xuất nội địa đã tang giá chào PE trong nước vào hôm qua. Nhà sản xuất này đã tăng IDR400,000/tấn (USD30/tấn) đối với LLDPE c4 film và HDPE film và tăng IDR500,000/tấn (USD37/tấn) đối với LLDPE c4 đúc quay, HDPE injection và HDPE đúc thổi so với mức giá chào gần đây nhất.

Theo các doanh nghiệp, mức giá hiện nay của nhà sản xuất này ở là IDR17,200,000/tấn (USD1282/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR17,400,000/tấn (USD1297/tấn) đối với LLDPE c4 đúc quay, IDR16,900,000/tấn (USD1260/tấn) đối với HDPE injection, IDR16,600,000/tấn (USD1237/tấn) đối với HDPE film và IDR16,800,000/tấn (USD1252/tấn) đối với HDPE đúc thổi, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập