Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Nguồn cung PVC nội địa khan hiếm tại Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/08/2016 (04:17)
Các doanh nghiệp tại Trung Quốc cho biết nguồn cung PVC nội địa khan hiếm nhẹ do lượng hàng xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tăng và hoạt động điều tra môi trường bắt đầu vào tuần này khiến mức vận hành nhà máy giảm.

Một doanh nghiệp thương mại Trung Quốc nhận xét:”Sản lượng PVC ở miền Tây Bắc hiện nay đang chịu ảnh hưởng bởi hoạt động điều tra đánh giá ô nhiễm môi trường. Nguồn cung PVC khan hiếm, đặc biệt là đối với PVC carbide.

Một doanh nghiệp thương mại thứ hai tại Bắc Kinh cho biết:”Chúng tôi lạc quan về triển vọng thị trường trong ngắn hạn do nguồn cung PVC nội địa khan hiếm nhẹ do lượng hàng xuất khẩu sang Ấn Độ tăng và các cuộc điều tra về môi trường khiến nhà sản xuất giảm mức vận hành nhà máy. Giá PVC chắc chắn sẽ không giảm trong ngắn hạn”.

Một doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc cho biết thị trường hiện nay có ít hoạt động do họ đã bán hết hàng. Nhà sản xuất này cho biết:”Nguồn cung PVC ethylene và PVC carbide khan hiếm do mức vận hành nhà máy giảm trong mùa hè. Chúng tôi biết rằng một nhà sản xuất lớn của Đài Loan sẽ công bố giá chào mới vào giữa tháng với mức tăng USD20/tấn và tin rằng người mua sẽ chấp nhận mức giá này”.

Một nhà sản xuất khác đã đóng cửa nhà máy PVC để bảo dưỡng trong khoảng 10 ngày và cho biết:”Các cuộc điều tra môi trường diễn ra hằng năm, nhưng năm nay, hoạt động này ảnh hưởng đến thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những tác động đến nguồn cung chỉ là tạm thời”.

Giá PVC nội địa hiện nay ở mức CNY6000/tấn (USD770/tấn) đối với k-67, k-70 và k-58 trên cơ sở xuất kho Trung Quốc, trả ngay, chưa bao gồm VAT. Đối với PVC acetylene, mức giá hiện nay là CNY5700/tấn (USD731/tấn) đối với k-58, k-70 và CNY5500-5800/tấn (USD705-744/tấn) đối với k-67 với cùng điều kiện.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập