Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà kinh doanh giảm giá PP nguồn ĐNA vào thị trường khu vực

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/08/2014 (05:11)
Một nhà phân phối tại Việt Nam báo cáo hạ giá PP nguồn hàng Đông Nam Á $20/tấn so với tháng Tám trước tình trạng nhu cầu chậm cũng như chi phí thượng nguồn yếu đi. Nhà phân phối này hiện đang chào hàng raffia ở mức $1570/tấn CIF, tiền mặt.

Nhà phân phối nhận xét, “Chúng tôi nghe nói rằng một số nhà sản xuất Trung Đông đang giới hạn số lượng hàng PP tháng Chín do lợi nhuận trong khu vực thấp. Họ hầu như giữ giá chào ổn định cho hàng giao tháng Chín, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng họ có thể chốt được đơn hàng ở mức giá hiện tại vì người mua đang phản kháng mạnh.”

Nhà kinh doanh thứ hai tại Việt Nam cũng cho biết họ giảm giá PP tháng Chín đối với nguồn hàng ĐNA từ $5-10/tấn so với tháng Tám, trong đó giá homo-PP raffia và injection hiện đang đứng ở mức $1640/tấn CIF, tiền mặt. Việc giảm giá gần đây từ nhà kinh doanh là do hoạt động thị trường chậm.

Giá homo-PP injection và raffia hiện đang được báo ở mức $1540-1710/tấn CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập