Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà kinh doanh giảm giá chào cho hàng PP Việt Nam vào ĐNA

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/09/2014 (05:40)
Một nhà kinh doanh thông báo rằng họ giảm giá chào đối với homo-PP Việt Nam vào thị trường Đông Nam Á, và cho rằng nhu cầu chậm là yếu tố chính kéo giá xuống. Nhà kinh doanh hạ giá đối với homo-PP injection và raffia khoảng $10/tấn xuống mức $1610/tấn CIF ĐNA, tiền mặt.

“Chúng tôi giảm giá do nhu cầu chưa thực sự tốt vào thời điểm này. Chúng tôi tin rằng người mua sẽ bắt đầu quay lại thị trường và giá sẽ ổn định sau ngày lễ Quốc Khánh sắp tới tại Trung Quốc,” nhà kinh doanh thông báo.

Giá nhập khẩu cho hàng homo-PP injection và raffia hiện đứng ở mức $1515-1670/tấn CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập