Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà máy Hóa chất PTT của Thái Lan bảo trì đơn vị LDPE của mình

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/01/2016 (04:45)
Theo phương tiện truyền thông, nhà máy Hóa chất PTT của Thái Lan đang có kế hoạch đóng cửa đơn vị LDPE vào ngày 19-20 tháng Hai và ngày 11-12 tháng Ba để bảo trì.

Nhà máy được dự kiến sẽ được đóng cửa cho khoảng ba tuần.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập