Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà máy Quảng Châu của Trung Quốc khởi động lại đơn vị PP, PS và LLDPE của mình

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/01/2016 (05:24)
Theo phương tiện truyền thông, nhà máy Hóa dầu Quảng Châu của Trung Quốc đang lên kế hoạch tiếp tục sản xuất các đơn vị PP, LLDPE và PS của mình trong nửa đầu của tháng này. Công ty sẽ khởi động lại dây chuyền PP số 1 của mình vào ngày 8 tháng Một sau khi đóng cửa theo kế hoạch bắt đầu vào ngày 30 tháng Mười Một. Dây chuyền PP số 1 của công ty có công suất sản xuất 140.000 tấn/năm, trong khi dây chuyền số 2 của họ có thể sản xuất 60.000 tấn/năm.

Công ty cũng có kế hoạch để tiếp tục sản xuất các đơn vị LLDPE và PS tương ứng vào ngày 9 và 11 tháng Một. Nhà máy Hóa dầu Quảng Châu đã đóng cửa hai đơn vị này vào cuối tháng Mười để bảo trì. Đơn vị LLDPE của công ty có thể sản xuất 260.000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập