Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà phân phối hạ giá PPBC Đài Loan vào Việt Nam

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/11/2014 (04:33)
Một nhà phân phối báo cáo hạ giá chào cho hàng PP block copolymer vào thị trường Việt Nam để tăng độ cạnh tranh. Nhà phân phối này hiện đang chào ở mức $1570-1590/tấn CIF, tiền mặt, giảm $10-30/tấn so với mức giá chào gần đây nhất. Nhà phân phối này cho biết, “Chúng tôi đang phải cạnh tranh mạnh đặc biệt là với nguồn hàng Hàn Quốc, do đó chúng tôi quyết định hạ giá xuống. Chúng tôi cho rằng mức giá vẫn có khả năng giảm xuống thêm.”

Giá PP block copolymer nhập khẩu hiện đang được báo cáo ở mức $1480-1640/tấn CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập