Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Đài Loan tăng giá chào PS tại Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/06/2017 (06:27)
Một công ty thương mại Trung Quốc cho biết một nhà sản xuất Đài Loan đã tăng giá chào PS tại Trung Quốc so với tuần trước chủ yếu là do giá styrene đi lên.

Nhà sản xuất này đã tăng giá chào hàng thêm USD10/tấn đối với GPPS và USD30/tấn đối với HIPS lên lần lượt là USD1240/tấn và USD1330/tấn trên cơ sở CIF Trung Quốc,trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập