Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Đông Nam Á công bố giá LDPE, PP tháng Năm tại khu vực này

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/04/2016 (04:47)
Theo các doanh nghiệp thương mại, một nhà sản xuất Đông Nam Á đã công bố giá tháng Năm tại Malaysia và Indonesia với mức tăng USD50/tấn LDPE và USD60/tấn với hầu hết các dòng PP so với giá tháng Tư. Họ giữ giá PP random copolymer injection ổn định ở mức của tháng Tư.

Giá tháng Năm của nhà sản xuất này ở mức USD1210/tấn PP block copolymer, USD1250/tấn PP random copolymer, $1130/tấn homo-PP raffia và injection, $1310/tấn LDPE film, $1350/tấn LDPE injection và $1380/tấn LDPE coating, tất cả cùng trên cơ sở DAP Malaysia/CIF Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập