Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Nhà sản xuất Đông Nam Á công bố giá PP, LDPE tháng Một trong khu vực

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/12/2016 (04:25)
Theo các doanh nghiệp thương mại, một nhà sản xuất Đông Nam Á đã công bố giá tháng Một tại các thị trường trong khu vực ở mức tăng USD20/tấn đối với tất cả các dòng LDPE và homo-PP và tăng giá PPBC thêm USD30/tấn so với mức giá tháng Mười Hai.

Giá chào hàng tháng Một của nhà sản xuất này hiện nay đang ở mức USD1250/tấn đối với PP block copolymer, USD1140/tấn đối với homo-PP raffia và injection, USD1380/tấn đối với LDPE film, USD1420/tấn đối với LDPE injection và USD1450/tấn đối với LDPE coating, tất cả cùng trên cơ sở CIF Đông Nam Á, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập