Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Đông Nam Á công bố giá PP, LDPE tháng Năm tại khu vực

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/04/2017 (05:57)
Theo các doanh nghiệp thượng mại, một nhà sản xuất Đông Nam Á đã công bố giá chào hàng tháng Năm tại Malaysia giữ nguyên đối với PP và giảm USD20/tấn đối với LDPE so với tháng Tư.

Mức giá chào hàng hiện nay của nhà sản xuất này là USD1280/tấn đối với PP block copolymer injection, USD1310/tấn đối với PP random copolymer injection, USD1190/tấn đối với homo-PP raffia và injection, USD1400/tấn đối với LDPE film, USD1460/tấn đối với LDPE injection and USD1470/tấn đối với LDPE coating, tất cả cùng trên cơ sở DAP Malaysia/CIF Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập