Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Nhà sản xuất Đông Nam Á công bố giá PP, LDPE tháng Sáu tại khu vực

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/05/2017 (08:02)
Theo các doanh nghiệp thương mại, một nhà sản xuất Đông Nam Á đã công bố giá PP và PE tháng Sáu tại Malaysia giảm so với tháng Năm.

Nhà sản xuất này giảm USD40/tấn đối với PE và USD50/tấn đối với PP so với tháng trước.

Giá chào hàng tháng Sáu của nhà sản xuất này hiện nay ở mức USD1210/tấn đối với PP block copolymer injection, USD1250/tấn đối với PP random copolymer injection, USD1130/tấn đối với homo-PP raffia và injection, USD1360/tấn đối với LDPE film, USD1420/tấn đối với LDPE injection và USD1430/tấn đối với LDPE coating, tất cả cùng trên cơ sở CIF SEA, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập