Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Đông Nam Á công bố giá chào LDPE, PP tháng Tư trong khu vực

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/03/2016 (04:58)
Theo các doanh nghiệp thương mại, một nhà sản xuất Đông Nam Á đã công bố giá chào tháng Tư tại thị trường Malaysia và Indonesia với mức tăng $80/tấn LDPE và $100-160/tấn PP so với tháng Ba

Giá chào tháng Tư của nhà sản xuất này đang là $1150/tấn PP block copolymer, $1250/tấn PP random copolymer, $1070/tấn homo-PP injection, $1260/tấn LDPE film và $1330/tấn LDPE coating, tất cả cùng trên cơ sở DAP Malaysia/CIF Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập