Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Đông Nam Á hạ giá PS vào thị trường khu vực

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/10/2014 (05:20)
Nguồn từ một nhà sản xuất thông báo rằng họ giảm giá PS vào thị trường khu vực từ $20-30/tấn do nhu cầu chậm.

Hiện nhà sản xuất này đang chào HIPS ở mức $1720-1730/tấn CIF ĐNA, tiền mặt. Giá chào GPPS của nhà sản xuất hiện đang đứng ở mức $1670-1680/tấn với điều kiện tương tự, mặc dù họ không chào mặt hàng này thường xuyên vì họ không sản xuất GPPS vào thời gian này. Nguồn tin cho biết, “Mặc dù chúng tôi đã hạ giá xuống nhưng nhu cầu thị trường vẫn còn khá chậm. Khách hàng của chúng tôi vẫn chưa trả giá.”

Tại Đông Nam Á, giá PS nhập khẩu hiện được báo ở mức $1630-1680/tấn đối với GPPS và $1680-1730/tấn đối với HIPS, CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt.

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập