Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Đông Nam Á tăng giá PP, LDPE tháng Bảy

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/07/2016 (04:36)
Một thương nhân tại Malaysia cho biết một nhà sản xuất Đông Nam Á đã điều chỉnh giá tháng Bảy tăng USD20/tấn đối với LDPE và PPRC injection, tăng USD30/tấn đối với PPBC injection và USD40/tấn đối với homo-PP so với tháng trước.

Giá chào mới của nhà sản xuất này hiện nay ở mức USD1270/tấn đối với LDPE film, USD1310/tấn đối với LDPE injection, USD1340/tấn đối với LDPE coating, USD1100/tấn đối với PP injection, USD1210/tấn đối với PP block copolymer injection và USD1220/tấn đối với PP copolymer injection ngẫu nhiên, tất cả cùng trên cơ sở DAP Malaysia trả ngay.

Một người mua tại Philippines cũng cho biết đã nhận được chào hàng LDPE mới từ nhà cung cấp Đông Nam Á với mức tăng tương tự lên USD1270/tấn CIF, trả ngay. Ông nói:”Khó có thể chấp nhận được mưc giá quá cao này trên thị trường nhập khẩu. Có sự chênh lệch giá lớn giữa chào hàng này và các chào hàng khác trên thị trường”.

Giá LDPE tổng thể ở mức USD1160-1270/tấn CIF Đông Nam Á, trả ngay, tăng USD50/tấn tại mức cao. Chào hàng Trung Đông chịu thuế tạo ra mức giá thấp của dãy, trong khi đó chào hàng miễn thuế nằm trong khoảng USD1190-1250/tấn với cùng điều kiện.

Đối với homo PP injection và raffia, dãy giá PP injection và raffia tổng thể tăng nhẹ lên USD1010-1180/tấn CIF Đông Nam Á, trả ngay. Tương tự, chào hàng có nguồn gốc Trung Đông và Trung Quốc tạo lên mức thấp của dãy, mặc dù một số người cho rằng mức giá đó không còn khả thi nữa.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập