Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Nhà sản xuất Đông Nam Á tăng giá PP, LDPE tháng Tám

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/07/2016 (05:21)
Một doanh nghiệp thương mại tại Malaysia cho biết nhà sản xuất Đông Nam Á đã điều chỉnh tăng giá tháng Tám thêm USD20/tấn đối với LDPE và USD30/tấn đối với homo-PP, PPBC và PPRC injection so với tháng trước.

Mức giá mới hiện nay của nhà sản xuất này là USD1290/tấn đối với LDPE film, USD1330/tấn đối với LDPE injection, USD1360/tấn đối với LDPE coating, USD1130/tấn đối với PP injection, USD1240/tấn đối ới PP block copolymer injection và USD1250/tấn đối với PP random copolymer injection, tất cả cùng trên cơ sở DAP Malaysia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập