Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Nhà sản xuất Đông Nam Á tăng giá chào PS

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/07/2016 (06:56)
Các nhà sản xuất PS tại Đông Nam Á trong tuần này đã tăng giá chào hàng. Sau khi một nhà sản xuất Đài Loan định tăng giá vào đầu tuần, các nhà sản xuất Đông Nam Á cũng theo xu hướng này do chi phí styrene tại Châu Á đi lên.

Một nhà sản xuất Singapore đã tăng giá chào thêm USD50-60/tấn lên USD1230/tấn đối với GPPS và USD1260/tấn đối với HIPS, trên cơ sở CIF Đông Nam Á, trả ngay. Nguồn tin từ một công ty nói rằng:”Chúng tôi đã tăng giá chào do chi phí styrene đi lên. Đợt tăng giá của nhà sản xuất này đã hỗ trợ lập trường tăng giá của chúng tôi”.

Trong khi đó, một nhà sản xuất Thái Lan đã giữ ổn định giá chào GPPS và tăng giá HIPS thêm USD30-50/tấn. Một công ty cho biết:”Nhu cầu HIPS tương đối tốt hơn so với GPPS và chúng tôi đã áp dụng những mức tăng khác nhau, tùy thuộc vào từng thị trường”. Mức giá chào mới của nhà sản xuất này là USD1180 và USD1230-1250/tấn GPPS trên cơ sở CIF Đông Nam Á, trả ngay.

Một nhà sản xuất Malaysia cũng tăng giá chào HIPS thêm USD20/tấn lên USD1250/tấn với cùng điều kiện.

Mức giá chào mới chưa được thị trường chấp nhận do chưa có đơn hàng nào được ghi nhận vào thời điểm công bố thông tin.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập