Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Đông Nam Á tăng nhẹ giá chào hàng PS tại khu vực

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/07/2017 (07:22)
Nguồn tin từ một nhà sản xuất Đông Nam Á cho biết họ đã tiến hành tăng nhẹ giá chào hàng PS tại khu vực so với tuần trước.

Nhà sản xuất này đã tăng giá chào PS thêm USD10-20/tấn lên USD1300-1320/tấn đối với GPPS injection và USD1400-1420/tấn đối với HIPS injection, tất cả cùng trên cơ sở CIF Đông Nam Á, trả ngay.

Trong khi đó, một số nhà sản xuất khác của Châu Á quyết định giữ giá PS ổn định ở mức của tuần trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập