Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Nhà sản xuất Ấn Độ công bố giá PVC tháng Mười Một, rút chính sách bảo hộ giá

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/11/2017 (04:31)
Các doanh nghiệp tại Ấn Độ cho biết một nhà sản xuất trong nước đã công bố giá PVC tháng Mười Một không đổi so với tháng Mười. Trong khi đó, nhà sản xuất đã rút chính sách bảo hộ giá theo như công bố.

Theo các doanh nghiệp, giá chào PVC k67 tháng Mười Một của nhà sản xuất này ở mức INR71,000/tấn (USD1094/tấn) trên cơ sở xuất kho Ấn Độ, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập