Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Ấn Độ tăng giá PVC nội địa

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/05/2017 (07:17)
Theo một nhà sản xuất thành phẩm tại Ấn Độ, một nhà sản xuất trong nước đã tăng INR1000/tấn (USD15/tấn) đối với giá PVC trong nước vào ngày 1 tháng Sáu.

Giá chào hàng mới của nhà sản xuất này ở mức INR1,500/tấn (USD1109/tấn) trên cơ sở xuất kho Ấn Độ, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập