Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Ấn Độ tăng giá PVC tại thị trường trong nước

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/03/2016 (04:22)
Nguồn tin từ một nhà sản xuất Ấn Độ cho biết vào hôm nay, họ đã tiến hành tăng giá thêm INR2000/tấn ($30/tấn) tại thị trường PVC trong nước.

Doanh nghiệp này hiện chào hàng PVC ở mức INR66000/tấn ($984/tấn) trên cơ sở giá giao tại kho Ấn Độ, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập