Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Nhà sản xuất Indonesia áp dụng chính sách giá chào khác nhau đối với PE, PP nội địa

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/07/2017 (04:31)
Một doanh nghiệp thương mại tại Indonesia cho biết một nhà sản xuất trong nước giảm giá PE và tăng giá PP tại thị tường trong nước so với mức giá gần đây nhất của họ.

So với giá niêm yết gần đây nhất, nhà sản xuất này đã áp dụng mức giảm IDR60,000/tấn (USD4/tấn) đối với LLDPE Inj. , IDR70,000/tấn (USD5/tấn) đối với LLDPE C4 Film và IDR130,000/tấn (USD9/tấn) đối với cả HDPE film và ống.

Trái lại, nhà sản xuất này đã tăng IDR260,000/tấn (USD19/tấn) đối với PP film, IDR130,000/tấn (USD9/tấn) đối với homo PP raffia và PPRC, IDR140,000/tấn (USD10/tấn) và homo PP inj. và BOPP trong khi đó giá PPBC vẫn ổn định.

Giá PP mới của nhà sản xuất này hiện nay đang ở mức IDR15,490,000/tấn (USD1153/tấn) đối với homo-PP raffia, IDR15,830,000/tấn (USD1179/tấn) đối với homo-PP injection, IDR15,840,000/tấn (USD1179/tấn) đối với homo-PP film, IDR15,920,000/tấn (USD1185/tấn) đối với BOPP, IDR16,180,000/tấn (USD1205/tấn) đối với PPBC injection và IDR18,180,000/tấn (USD1354/tấn) đối với PPRC injection, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.

Đối với PE, giá chào hàng hiện nay của nhà sản xuất này là IDR15,240,000/tấn (USD1135/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR17,250,000/tấn (USD1284/tấn) đối với LLDPE c4 injection, IDR15,110,000/tấn (USD1125/tấn) đối với HDPE film và IDR15,980,000/tấn (USD1190/tấn) đối với ống HDPE, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập