Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Indonesia giữ giá PP, PE ổn định lần đầu tiên kể từ cuối tháng Bảy

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/09/2017 (05:35)
Một công ty thương mại tại Jakarta cho biết một nhà sản xuất Indonesia giữ giá chào hàng PP và PE ổn định ở mức của tuần trước sau khi tăng liên tiếp trong gần hai tháng.

Giá chào PP của nhà sản xuất này ổn định ở mức IDR17,770,000/tấn (USD1333/tấn) đối với homo-PP raffia, IDR18,100,000/tấn (USD1357/tấn) đối với homo-PP injection, IDR17,990,000/tấn (USD1349/tấn) đối với homo-PP film, IDR18,190,000/tấn (USD1364/tấn) đối với BOPP, IDR18,450,000/tấn (USD1384/tấn) đối với PPBC injection và IDR20,460,000/tấn (USD1535/tấn) đối với PPRC injection, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.

Đối với PE, nhà sản xuất này hiện nay đang chào hàng ở mức IDR18,250,000/tấn (USD1368/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR19,860,000/tấn (USD1489/tấn) đối với LLDPE c4 injection, IDR18,050,000/tấn (USD1353/tấn) đối với HDPE film và IDR18,920,000/tấn (USD1419/tấn) đối với ống HDPE, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập