Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Indonesia tăng giá PE nội địa lần thứ hai so với tuần trước

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/09/2017 (06:41)
Một công ty thương mại cho biết nhà sản xuất Indonesia đã tăng giá PE lần thứ hai trong tuần này và giữ giá PP ổn định ở mức đầu tuần. Vào đầu tuần, họ đã tăng USD10/tấn PP và USD30/tấn PE.

So với ngày 4 tháng Chín, nhà sản xuất này đã tăng giá chào PE thêm IDR270,000/tấn (USD20/tấn) as of today. Their offers currently stand IDR17,320,000/tấn (USD1291/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR19,320,000/tấn (USD1440/tấn) đối với LLDPE c4 injection, IDR17,520,000/tấn (USD1306/tấn) đối với HDPE film và IDR18,390,000/tấn (USD1371/tấn) đối với ống HDPE, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.

Đối với PP, giá chào hàng của nhà sản xuất này không đổi ở mức IDR17,230,000/tấn (USD1284/tấn) đối với homo-PP raffia, IDR17,570,000/tấn (USD1310/tấn) đối với homo-PP injection, IDR17,720,000/tấn (USD1321/tấn) đối với homo-PP film, IDR17,660,000/tấn (USD1316/tấn) đối với BOPP, IDR17,380,000/tấn (USD1296/tấn) đối với PPBC injection và IDR19,930,000/tấn (USD1485/tấn) đối với PPRC injection, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí