Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Indonesia tăng giá PP, PE nội địa

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/07/2017 (07:13)
Một công ty thương mại tại Indonesia cho biết một nhà sản xuất trong nước vào đầu tuần này đã tăng giá chào PP và PE tại thị trường nội địa so với tuần trước, ngoại trừ PPBC và PPRC.

Nhà sản xuất này tăng IDR270,000/tấn (USD20/tấn) đối với LLDPE, IDR400,000/tấn (USD30/tấn) đối với HDPE , IDR130,000/tấn (USD10/tấn) đối với homo-PP injection, IDR140,000/tấn (USD11/tấn) đối với homo-PP raffia, IDR270,000/tấn (USD20/tấn) đối với film và BOPP. Họ quyết định giữ giá chào PPBC và PPRC ổn đinh.

Giá chào PP mới của nhà sản xuất này hiện nay là IDR15,760,000/tấn (USD1177/tấn) đối với homo-PP raffia, IDR16,090,000/tấn (USD1202/tấn) đối với homo-PP injection, IDR16,380,000/tấn (USD1224/tấn) đối với homo-PP film, IDR16,320,000/tấn (USD1219/tấn) đối với BOPP, IDR16,180,000/tấn (USD1209/tấn) đối với PPBC injection và IDR18,590,000/tấn (USD1389/tấn) đối với PPRC injection, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.

Đối với PE, nhà sản xuất này đang chào hàng ở mức IDR15,440,000/tấn (USD1153/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR17,450,000/tấn (USD1304/tấn) đối với LLDPE c4 injection, IDR15,510,000/tấn (USD1159/tấn) đối với HDPE film và IDR16,380,000/tấn (USD1224/tấn) đối với ống HDPE, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí