Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Indonesia tăng thêm giá PP, PE vào đầu tuần

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/09/2017 (04:39)
Theo một công ty thương mại tại Jakarta, một nhà sản xuất trong nước đã tăng thêm giá chào PP và PE nội địa vào đầu tuần này so với mức gần đây nhất. Họ đã áp dụng mức tăng ba con số đối với giá LLDPE trong tuần vưa qua đồng thời lần thứ hai tăng giá chào đối với các dòng PE khác.

So với ngày 8 tháng Chín, công ty sản xuất này tăng giá chào hàng đối với tất cả các dòng PE thêm IDR270,000/tấn (USD21/tấn). Đối với PP, họ tăng giá chào hàng thêm IDR130,000/tấn (USD10/tấn) đối với BOPP, IDR260,000/tấn (USD20/tấn) đối với PPRC, IDR270,000/tấn (USD21/tấn) đối với homo-PP raffia, injection và film và IDR540,000/tấn (USD41/tấn) đối với PPBC.

Giá chào PE hiện nay của nhà sản xuất này hiện nay đang ở mức IDR17,990,000/tấn (USD1343/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR19,590,000/tấn (USD1462/tấn) đối với LLDPE c4 injection, IDR17,790,000/tấn (USD1328/tấn) đối với HDPE film và IDR18,660,000/tấn (USD1393/tấn) đối với ống HDPE, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.

Đối với PP, giá chào hàng của nhà sản xuất này hiện nay là IDR17,500,000/tấn (USD1306/tấn) đối với homo-PP raffia, IDR17,840,000/tấn (USD1332/tấn) đối với homo-PP injection, IDR17,990,000/tấn (USD1343/tấn) đối với homo-PP film, IDR17,790,000/tấn (USD1328/tấn) đối với BOPP, IDR17,920,000/tấn (USD1338/tấn) đối với PPBC injection và IDR20,190,000/tấn (USD1507/tấn) đối với PPRC injection, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập