Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Nhà sản xuất Malaysia công bố giá PP, PE tháng Một

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/12/2016 (07:32)
Theo một nhà phân phối tại Malaysia, một nhà sản xuất nội địa đã công bố giá PP và PE tháng Một tại thị trường trong nước vào hôm nay.

Giá chào hàng mới của nhà sản xuất này tăng MYR50/tấn (USD11/tấn) đối với các dòng HDPE, MYR100/tấn (USD22/tấn) đối với các dòng LDPE, MYR200/tấn (USD44/tấn) đối với các dòng LLDPE trong khi đó giá PP cũng tăng MYR100/tấn (USD22/tấn) đối với homo-PP raffia và injection và film, MYR140/tấn (USD31/tấn) đối với PPRC injection so với mức giá gần đây nhất.

Giá mới của nhà sản xuất này ở mức MYR5740/tấn (USD1282/tấn) đối với PP copolymer injection ngẫu nhiên, MYR5270/tấn (USD1177/tấn) đối với homo PP film, và MYR5120/tấn (USD1143/tấn) đối với homo-PP raffia và injection, tất cả trên cùng cơ sở FD Malaysia, trả ngay.

Đối với PE, nhà sản xuất này đang đưa ra giá chào ở mức MYR6100/tấn (USD1362/tấn) đối với LDPE film, MYR6300/tấn (USD1407/tấn) đối với LDPE injection, MYR6430/tấn (USD1436/tấn) đối với LDPE coating, MYR5750/tấn (USD1284/tấn) đối với LLDPE film, MYR5300/tấn (USD1183/tấn) đối với HDPE film, MYR5430/tấn (USD1212/tấn) đối với HDPE injection, MYR5380/tấn (USD1201/tấn) đối với HDPE đúc thổi với cùng điều kiện.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập