Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất PS Việt Nam nâng giá GPPS cho khách hàng Đông Nam Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/06/2014 (05:46)
Một nhà sản xuất tại Việt Nam nâng giá GPPS lên cho khách hàng tại ĐNA $15-20/tấn so với tuần trước đạt mức $1735-1740/tấn, CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt.

Nguồn từ nhà sản xuất này cho biết “Chúng tôi nâng giá lên do giá nguyên liệu styrene tại Châu Á gia tăng, bên cạnh đó chúng tôi cũng không bị áp lực bán hàng do nhà máy của chúng tôi đang trong kế hoạch bảo trì. Chúng tôi đang lên kế hoạch hoạt động lại nhà máy vào ngày 10 tháng 7.” Nhà sản xuất này nói thêm “Chúng tôi khá khả quan về xu hướng trong tháng 7 và chúng tôi cho rằng giá nguyên liệu styrene sẽ tiếp tục tăng và khách hàng sẽ phải chấp nhận mức giá cao hơn.”

Tại Đông Nam Á, giá GPPS nhập khẩu được báo cáo ở mức $1700-1800/tấn CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập