Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Trung Đông công bố giá chào PE tháng Tư tại Đông Nam Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/03/2017 (06:06)
Các doanh nghiệp trên thị trường PE nhập khẩu tại Đông Nam Á hiện nay đang nhận được chào hàng PE tháng Tư từ một số nhà sản xuất Trung Đông.

Một doanh nghiệp thương mại Việt Nam cho biết một nhà sản xuất Ả Rập Saudi đã giảm giá LLDPE và HDPE tháng Tư USD40-50/tấn xuống còn USD1220/tấn đối với LLDPE c4 film, USD1230/tấn đối với LLDPE injection và USD1200/tấn đối với HDPE film, tất cả cùng trên cơ sở CIF Đông Nam Á, trả ngay.

Một doanh nghiệp thương mại Indonesia cũng thông báo rằng họ đã nhận được chào hàng từ cùng nhà sản xuất Ả Rập Saudi ở mức USD1230/tấn đối với LLDPE c4 film và USD1230/tấn đối với HDPE film trên cùng điều kiện. Theo doanh nghiệp thương mại này, giá chào mới của nhà sản xuất giảm USD20/tấn so với tháng Ba.

Các chào hàng PE tháng Tư từ nhà sản xuất khác của Trung Đông ở mức USD1170-1240/tấn đối với LLDPE film và USD1160-1200/tấn đối với HDPE film, tất cả cùng trên cơ sở CIF Đông Nam Á, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập