Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Nhà sản xuất Trung Quốc tăng giá PS tại thị trường trong nước

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/10/2016 (04:22)
Một nhà sản xuất Trung Quốc cho biết họ đã tăng giá PS tại thị trường trong nước so với mức giá trước kì nghỉ. Nhà sản xuất này tăng CNY150/tấn (USD22/tấn) đối với GPPS và CNY250/tấn (USD37/tấn) đối với HIPS, đưa giá chào mới lên lần lượt là CNY9150/tấn (USD1172/tấn chưa bao gồm VAT) và CNY9750/tấn (USD1240/tấn chưa bao gồm VAT) trên cơ sở xuất kho Trung Quốc, trả ngay, bao gồm VAT.

Nguồn tin này cho rằng giá giá butadiene tăng là nguyên nhân dẫn đến giá PS và ABS đi lên, đồng thời cũng tác động đến xu hướng thị trường HIPS. Họ nói:”Trong ngắn hạn, giá PS sẽ duy trì xu hướng tăng. Giá GPPS sẽ không biến động nhiều do sản phẩm này chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi xu hướng giá styrene”.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập