Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Tám tăng 1.5%, chấm dứt 2 suy giảm

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/09/2016 (04:27)
Theo nguồn tin từ truyền thông, nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Tám lần đầu tiên tăng sau gần hai năm, trong khi đó, xuất khẩu giảm nhẹ. Nhập khẩu tăng sau 21 tháng đi xuống là tín hiệu cho thấy nhu cầu trong nước được cải thiện do được hỗ trợ bởi giá hàng tiêu dùng tăng.

Theo Tổng Cục Hải Quan, nhập khẩu tăng 1.5% so với một năm trước. Mặt khác, xuất khẩu giảm 2.8% so với một năm trước nhưng đây là mức giảm ít hơn so với 4.4% của tháng Bảy.

Số liệu xuất nhập khẩu khiến thặng dư thương mại trong tháng Tám giảm xuống 52.05 tỉ USD so với mức 52.31 tỉ USD của tháng Bảy.

Số liệu xuất nhập khẩu theo chiều hướng cải thiện cho thấy nhu cầu tại Trung Quốc và thị trường thế giới đang cân bằng hơn và Trung Quốc có thể góp phần vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư tư nhân của Trung Quốc yếu và xuất khẩu chậm lại khiến các nhà hoạch định chính sách phụ thuộc nhiều hơn vào chi tiêu công cho các dự án cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập