Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhập khẩu naphtha tháng Một của Nhật Bản giảm 6% so với năm ngoái

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/02/2016 (02:48)
Theo phương tiện truyền thông, dữ liệu từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp của Nhật Bản cho thấy, nhập khẩu naphtha của nước này cho sản xuất ethylene giảm 6%, đạt khoảng 1,34 triệu tấn trong tháng Một so với mức 1,41 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, so với tháng trước, nhập khẩu naphtha của Nhật Bản tăng 0,2% so với tháng Mười Hai là 1,335 triệu tấn.

Trong khi đó, trên cơ sở giá trị, tổng giá trị nhập khẩu naphtha giảm khoảng 34% so với năm trước còn khoảng 586,9 triệu USD so với mức 857,8 triệu USD trong cùng tháng năm trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập