Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà phân phối: Nhà sản xuất ĐNA điều chỉnh giảm giá PP, PE

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/11/2014 (03:37)
Một đại lý của nhà sản xuất ĐNA thông báo rằng nhà cung cấp của họ điều chỉnh giá PP và PE tháng 12 giảm cho thị trường khu vực từ $20-30/tấn đối với hàng LDPE, $30/tấn đối với PP block copolymer và $40/tấn đối với homo-PP và PP random copolymer.

Nhà sản xuất hiện đang chào homo-PP raffia và injection ở mức $1460/tấn, PP random copolymer injection và $1580/tấn, PP block copolymer ở mức $1570/tấn, LDPE film ở mức $1500/tấn, LDPE injection ở mức $1540/tấn và LDPE coating ở mức $1550/tấn, DAP Malaysia, cơ sở tiền mặt.

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập