Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất ĐNA cắt giảm giá PP, PE vào Việt Nam

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/12/2014 (04:17)
Một đại lý của nhà sản xuất ĐNA thông báo rằng nhà cung cấp của họ điều chỉnh giá PP và PE nhập khẩu theo hướng giảm vào Việt Nam khoảng $10/tấn đối với mặt hàng LDPE, $60/tấn đối với PP random copolymer, $80/tấn đối với homo-PP và PP block copolymer.

Giá của nhà sản xuất hiện đang đứng ở mức $1280/tấn đối với LDPE film, $1320/tấn đối với LDPE injection, $1310/tấn đối với PP block copolymer, $1340/tấn đối với PP random copolymer và $1200/tấn đối với homo-PP raffia và injection, CIF Vietnam, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập