Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Nhà sản xuất Trung Đông hạ giá LDPE, LLDPE tháng 1 vào ĐNA

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/12/2014 (03:20)
Một nhà sản xuất Trung Đông tiến hành giảm giá LDPE và LLDPE tháng 1 vào ĐNA, trong đó nguồn từ một nhà sản xuất nhận xét rằng nhu cầu yếu vào mùa nghỉ lễ cuối năm.

Nhà sản xuất hạ giá khoảng $170/tấn so với cuối tháng 11 và hiện đang chào LDPE và LLDPE film ở mức $1280/tấn CIF ĐNA, tiền mặt. Họ cũng thông báo giá chào HDPE film cho lô hàng giao tháng 1 ở mức $1300/tấn với điều kiện tương tự.

Một nguồn tin từ nhà sản xuất cho biết, “Sức mua chưa có dấu hiệu phục hồi mặc dù giá giảm gần đây. Chúng tôi không khả quan về triển vọng thị trường trong chu kỳ ngắn hạn.”

Giá nhập khẩu hiện đứng ở mức $1280-1370/tấn đối với LDPE film và $1070-1380/tấn đối với LLDPE film, CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập