Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

ONGC Mangalore của Ấn Độ khởi độn lại nhà máy hương liệu mới

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/12/2014 (02:22)
Theo nguồn tin từ thị trường, nhà máy ONGC Mangalore Petrochemicals của Ấn Độ khởi động lại nhà máy hương liệu mới tại Mangalore vào ngày 8-9 tháng 12. Nhà máy có thể sản xuất 900,000 tấn PX/năm và 270,000 tấn benzene/năm.

Công ty sẽ nâng công suất hoạt động của nhà máy lên sau khi bảo trì. Cho đến gần thời điểm bảo trì, nhà máy chạy khoảng 65-70% công suất.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập