Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

PMI ngành sản xuất Trung Quốc tăng nhẹ trong tháng Sáu

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/07/2017 (05:11)
Theo dữ liệu từ HIS Markit, PMI ngành sản xuất của Trung Quốc tăng nhẹ lên trên ngưỡng 50 điểm trong tháng Sáu do tăng trưởng sản lượng và số lượng đơn hàng mới giúp thúc đẩy hoạt động mua hàng của các công ty.

Theo đó, Chỉ Số Nhà Quản Trị Mua Hàng (PMI) được điều chỉnh theo mùa vụ tăng lên 50.4 điểm trong tháng Sáu so với mức thấp nhất trong 11 tháng với 49.6 điểm được ghi nhận trong tháng Năm. Bất kì chỉ số nào dưới 50 điểm cho thấy sự thu hẹp trong khi đó chỉ số trên 50 điểm cho thấy sự mở rộng. Dữ liệu cũng cho thấy sự tăng trưởng ngành sản xuất của nước này chậm lại do số lượng nhân công giảm khi các nhà sản xuất muốn cắt chi phí và nhu cầu chậm khiến lượng hàng tồn kho của công ty sản xuất thành phẩm tăng.

Trong khi đó, dữ liệu cho thấy lạm phát tại nước này chậm lại trong tháng Sáu.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập