Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

PMI tháng Một của Trung Quốc tăng trong tháng thứ sáu với tốc độ chậm lại

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/02/2017 (05:05)
Theo dữ liệu được công bố bởi Cục Thống Kê Nhà Nước Trung Quốc, Chỉ Số Nhà Quản Trị Mua Hàng (PMI) đo lường các doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước đã tăng trong tháng thứ sáu liên tiếp nhưng với tốc độ chậm hơn.

PMI tăng chậm lại ở mức 51.3 điểm trong tháng Một so với mức 51.4 điểm trong tháng Mười Hai nhưng vẫn ổn định do cho vay ngân hàng tăng kỉ lục và ngành xây dựng bùng nổ. Bất kì chỉ số nào trên 50 điểm cho thấy sự tăng trưởng, trong khi đó, chỉ số dưới 50 điểm cho thấy sự thu hẹp. Số liệu PMI trong tháng Một cũng sai khác nhẹ so với dự báo 51.2 điểm của các chuyên gia phân tích.

PMI phi sản xuất công nghiệp của nước này tăng nhẹ lên 54.6 điểm trong tháng Một so với mức 54.5 điểm trong tháng Mười Hai.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập