Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

PTT Thái Lan có kế hoạch đóng cửa nhà máy PE và nhà máy tách nguyên liệu vào năm 2017

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/12/2016 (04:59)
Theo nguồn tin thị trường, PTT Thái Lan đang có kế hoạch đóng cửa nhà máy LLDPE với công suất 400,000 tấn/năm, nhà máy HDPE với công suất 800,000 tấn/năm và nhà máy LDPE với công suất 300,000 tấn/năm vào tháng Ba năm 2017 để bảo dưỡng trong khoảng hai tuần. Tuy nhiên, ngày chính xác của hoạt động bảo dưỡng vẫn chưa được xác nhận.

Trong khi đó, công ty cũng đang có kế hoạch đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu hỗn hợp số 2 từ tháng Năm đến tháng Sáu năm 2017. Nhà máy này có công suất 700,000 tấn/năm được dự kiến sẽ dừng hoạt động trong khoảng 40 ngày.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập