Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

PTTGC ของไทยปิดหน่วยผลิต LDPE, LLDPE

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/01/2016 (03:41)
ตามแหล่งที่มาใกล้ชิดกับบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอลของไทยกำลังวางแผนที่จะปิดหน่วยผลิต LDPE และหน่วยผลิต LLDPE สำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในช่วงเดือนที่จะถึงนี้

แหล่งที่มารายงานว่า หน่วยผลิต LDPE ซึ่งมีกำลังการผลิต 300,000 ตัน / ปี จะปิดตัวระหว่าง 19-20 กุมภาพันธ์ และ 11-12 มีนาคม ในขณะที่หน่วยผลิต LLDPE ซึ่งมีกำลังการผลิต 400,000 ตัน / ปี จะออฟไลน์จาก 3 มีนาคม 3 ถึง 31 มีนาคม
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập