Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Pan-Asia Trung Quốc đóng cửa nhà máy PET tại Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/11/2017 (04:19)
Theo nguồn tin thân cận với Công ty TNHH PET Resin (Quảng Châu) Trung Quốc cho biết đơn vị này đã đóng cửa nhà máy PET tại Quảng Châu, Trung Quốc để bảo dưỡng theo kế
hoạch vào ngày 8 tháng Mười Một.

Hoạt động này sẽ kéo dài cho đến ngày 24 tháng Mười Một.

Nhà máy tại Quảng Châu của công ty có công suất 300,000 tấn PET/năm.
Dùng thử miễn phí