Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Pasar Futures Dalian: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/09/2016 (06:25)
LLDPE Futures September pada pertukaran komoditi Dalian ditutup lebih rendah CNY5/ton ($1/ton) yaitu menjadi CNY8750/ton ($1122/ton tanpa PPN) pada hari Jumat, 16 September. Total volume perdagangan adalah sebesar 380,338 ton.

PP Futures September pada pertukaran komoditi Dalian ditutup lebih tinggi CNY5/ton ($1/ton) yaitu menjadi CNY7118/ton ($912/ton tanpa PPN) pada hari Jumat, 16 September. Total volume perdagangan adalah sebesar 251,600 ton.

PVC Futures September pada pertukaran komoditi Dalian ditutup lebih tinggi CNY55/ton ($8/ton) yaitu menjadi CNY5735/ton ($735/ton tanpa PPN) pada hari Jumat, 16 September. Total volume perdagangan adalah sebesar 75,076 ton.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập